Privacy Policy

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze website, www.nl.strix.net (de “website”). De website wordt beheerd door Strix Nederland, gevestigd in Utrecht, kantoorhoudende aan de Nijverheidsweg 16A te Utrecht. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw informatieverzoeken

Als u contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die u verzendt informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, e-mailadres en uw informatieverzoek. We gebruiken deze informatie voor het volgende:

In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf zullen we uw informatieverzoeken verwerken om u informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden.

Daarbij kunnen wij onder meer op uw informatieverzoek reageren of u een uitnodiging voor onze evenementen sturen.

Marketingdoeleinden

We kunnen uw gegevens gebruiken om u, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten of evenementen die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die u eerder heeft ontvangen (of heeft bijgewoond, in geval van evenementen). Als u zich wilt afmelden voor deze mailinglijst klikt u op afmelden onderaan elke marketing e-mail.

Hoe u onze website gebruikt (analyse)

Op onze website wordt gebruikgemaakt van mechanismen voor het verzamelen van analytische informatie, zoals uw IP-adres, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken.

We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land u onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen.

Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken.

Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te maken. 
Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.

2. Delen we uw persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens op onze website worden niet aan derden verstrekt. We kunnen de gegevens wel bekendmaken aan onze medewerkers, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken en hebben ingestemd met naleving van de regels die in deze privacyverklaring worden vermeld.

3. Uw recht op het intrekken van de toestemming tot verwerking van gegevens

Nadat u toestemming aan ons heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u deze toestemming ten allen tijde intrekken. U kunt dit doen door onze organisatie in te lichten over deze wens waarna wij actie zullen ondernemen. U kunt uw verzoek richten aan marketingnl@strix.net

4. Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar marketingnl@strix.net