Imprint

Adres pocztowy

Strix Poland Sp. z o.o.
Miłkowskiego 5/3U,
30-349 Krakow, Polska

Strix Netherlands B.V
Nijverheidsweg 16A
3534AM Utrecht, Nederland

Strix Germany GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn, Deutschland

Imprint

Strix Group B.V.
Nijverheidsweg 16
3534 AM Utrecht

Rejestr handlowy: KVK Number: 85932051

Reprezentowany przez:
Borys Skraba
Marc-Paul Brandt
Marten Lehmann

Skontaktuj się z nami

Telefon: 088 648 0401
E-Mail: info@strix.net

Odpowiedzialność redakcyjna

Florian Borchers
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn, Deutschland

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej nocie prawnej.