Decathlon kreuje pozytywne doświadczenie zakupowe B2B

O projekcie

Wykonanie i realizacja audytu użyteczności dla serwisu B2B Decathlon Polska.

zobacz sklep
klient
Decathlon
usługi
Consulting
branża
B2B
1
one
2
two
3
three

Challenge

Solution

No items found.

Results

Technology

This project is built with our technology partners:

No items found.

Historia marki

DECATHLON to największa europejskiej sieć sportowa, posiadająca ponad 1500 sklepów, w 49 krajach.

Pierwszy sklep firma uruchomiła w 1976 roku. W Polsce prowadzi sprzedaż w 60 lokalizacjach i oferuje produkty z 70 dyscyplin sportowych. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do szerokiej oferty on-line.

audyt użyteczności

B2B karty podarunkowe

Decathlon Polska od zawsze wspierał aktywność fizyczną, inspirował do uprawiania sportu i promował zdrowy stylu życia. Jednym z narzędzi do realizacji tej strategii było wprowadzenie w 2014 roku Karty Podarunkowej Decathlon dla biznesu. To doskonały pomysł do nagradzania i motywowania pracowników. Korzystają z nich duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, kluby sportowe, organizatorzy zawodów, agencje marketingowe i promocyjne. Kartę można zakupić na dedykowanej do tego celu stronie www.kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl

Decathlon zgłosił się do nas w celu zbadania i optymalizacji doświadczenia zakupowego klienta B2B. Aby zweryfikować użyteczność serwisu, wytypować problematyczne obszary i przygotować listę rekomendacji usprawniających jego działanie, przeprowadziliśmy audyt użyteczności - Eryk Ulewicz, Head of UX w Strix

Siła badań użyteczności

Głównymi czynnikami, które zostały wzięte pod uwagę podczas przeprowadzania testów użyteczności:

dostępność

Czy strona nie powoduje irytacji poprzez zbyt długie ładowanie? Czy interfejs reaguje natychmiast? Czy koszyk pozwala na szybkie zwiększenie lub zmniejszenie ilości poszczególnych towarów i automatyczne zliczanie ich ilości bez konieczności klikania na przycisk "Przelicz"?

ergonomia

Czy teksty mają odpowiedni rozmiar i są dobrze widoczne? Czy kolorystyka strony internetowej lub liczba użytych czcionek jednocześnie nie powoduje wrażenia przeładowania informacji? Czy zdjęcia pozwalają zobaczyć szczegóły produktu?

przejrzystość architektury informacji

Czy strona główna jest przejrzysta i pozwala szybko dowiedzieć się, co oferuje sklep? Czy zawsze wiesz, gdzie kliknąć, aby przejść dalej lub jak wrócić? Czy przyciski akcji i elementy menu nawigacyjnego mają przejrzyste etykiety? Czy w widoku koszyka widoczne są koszty dostawy lub próg bezpłatnej dostawy?

odporność na błędy użytkownika

Czy formularze wskazują, które pole zostało nieprawidłowo wypełnione i dlaczego? Czy wyszukiwarka jest odporna na literówki?

Metody badań i technologia

Do sprawdzenia użyteczności sklepu wykorzystaliśmy trzy metody badawcze (ilościowe i jakościowe) - testy moderowane z użytkownikami, testy typu "click tracking" oraz audyt użyteczności. Triangulacja powyższych metod badawczych pozwoliła na uzyskanie pełnego obrazu witryny/produktu/usługi - zarówno z perspektywy użytkownika, jak i z punktu widzenia ogólnie przyjętych dobrych praktyk projektowych.

Click Tracking

Badania nad śledzeniem kliknięć zostały przeprowadzone przy użyciu narzędzia Yandex Metrica, które zaimplentowaliśmy w obecnym serwisie, wraz z Google Analytics.  Następnie przeanalizowaliśmy uzyskane mapy cieplne oraz wybrane sesje (na których użytkownicy potencjalnie mieli problemy z finalizacją ścieżki zakupowej). Badania pozwoliły na określenie, z którymi obszarami witryny interakcja użytkowników jest prowadzona, a do których nie docierają.

Moderowane testy z użytkownikami

Testy użyteczności weryfikują poprawność projektu i działania serwisu. Są szczególnie przydatne przy przeprojektowywaniu produktu, wprowadzeniu nowych funkcji bądź jako testy ewaluacyjne co pewien okres czasu. Nasz zespół przeprowadził testy w oparciu o scenariusz składający się z 10 zadań problemowych. Celem było zidentyfikowanie błędów, które mogą być napotkane przez użytkowników na bieżącej stronie, przez które użytkownik może opuścić naszą stronę. Testom towarzyszyły indywidualne wywiady pogłębione oraz ankiety, które zostały przeprowadzone na samym końcu testów.

Audyt UX

Na bazie analizy eksperckiej przygotowaliśmy listę rekomendacji jak udoskonalić produkt cyfrowy, by lepiej konwertował. Audyt użyteczności opierał się na metodach: ścieżce poznawczej i analizie heurystycznej. Metoda ścieżki poznawczej pozwala na odtworzenie czynności wykonywanych przez daną osobę i napotykanych przez nią trudności. Analiza heurystyczna pozwala nam sprawdzić zgodność strony internetowej z przyjętymi na całym świecie standardami projektowania. Audyt wykazał jakie działania kontynuować, a jakie poprawić - i w jaki sposób to zrobić.

Optymalizacja treści

Zawartość strony internetowej oraz doświadczenie w interakcji z daną marką mają istotny wpływ na ścieżkę zakupową klienta. Dlatego też zadbaliśmy również o przygotowanie, edycję, tłumaczenie i optymalizację treści dla serwisu.