Wdrożenie Ergonode PIM w home&you

Optymalizacja zarządzania informacjami o produktach

O projekcie

Po przekształceniu sklepu internetowego home&you w model marketplace (we współpracy z platformą Mirakl), firma stanęła przed wyzwaniem optymalizacji zarządzania ogromną bazą produktów. Sprawdź, jak wdrożyliśmy Ergonode PIM na platformie home&you.

zobacz sklep
klient
home&you
usługi
Development
branża
Wyposażenie wnętrz

Wyzwanie

Sklep internetowy home&you oparty jest na technologii Magento 2, z wieloma modyfikacjami, dostosowującymi go do specyficznych potrzeb branży, modelu biznesowego i grupy docelowej. Projekt wdrożenia systemu PIM (Product Information Management) wpisuje się w szerszą strategię firmy, polegającą na odejściu od architektury typowo monolitycznej, skoncentrowanej wokół e-commerce’u realizującego samodzielnie większość procesów biznesowych związanych ze sprzedażą online, na rzecz podejścia MACH (Microservices-based, API-first, Cloud-native SaaS, Headless) i koncepcji composable commerce, czyli rozproszenia poszczególnych funkcji pomiędzy systemy dedykowane do ich realizacji.

Po przekształceniu sklepu internetowego home&you w model marketplace (we współpracy z platformą Mirakl), firma stanęła przed wyzwaniem usprawnienia zarządzania ogromną bazą produktową, która w momencie startu prac nad projektem obejmowała ponad 20 tysięcy produktów własnych (tzw. 1st party P1) oraz rosnącą liczbę produktów zewnętrznych (tzw. 3rd party P3). Sklep internetowy zmagał się z problemami wydajności, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu, takich jak Święta i Black Friday, oraz z niską jakością danych produktów zewnętrznych. Produkty P1 miały rozbudowane karty produktowe z licznymi atrybutami i multimediami, natomiast produkty P3 były często niekompletne i niskiej jakości. Procesy związane z uzupełnianiem i weryfikacją danych były wykonywane ręcznie, co było czasochłonne i podatne na błędy. Dodatkowo, brak standaryzacji i scentralizowanej kontroli nad jakością danych produktowych stanowił istotne wyzwanie.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy wdrożenie systemu Ergonode PIM, które rozpoczęło się od szczegółowych analiz i warsztatów z zespołem home&you. Na podstawie zebranych informacji wdrożyliśmy model danych na instancji testowej Ergonode, a następnie na produkcyjnej. W ramach projektu zintegrowaliśmy Ergonode z kluczowymi systemami:

 • Ergonode - Magento: Zastosowaliśmy gotową wtyczkę, dostosowując go do specyficznych potrzeb klienta. Dodaliśmy obsługę podwójnej indeksacji produktów, umożliwiając mapowanie SKU z atrybutami w Magento. Zmapowaliśmy również kategorie i atrybuty między systemami, co zapobiegło duplikacji i nadpisywaniu danych w sklepie.
 • Ergonode - Mirakl: Stworzyliśmy mikroserwis do synchronizacji kategorii, atrybutów i list wartości między Ergonode a platformą Mirakl. Wprowadziliśmy mechanizm, który dopasowywał istniejące obiekty w Mirakl do nowych, bardziej ustandaryzowanych atrybutów z PIM. Dzięki temu produkty mogą być wzbogacane i standaryzowane przed publikacją w sklepie.
 • Ergonode - Serwer zdjęć: Umożliwiliśmy pobieranie zdjęć produktów w formie linków, co pozwoliło na uniknięcie duplikacji i oszczędność przestrzeni dyskowej. Zdjęcia sesyjne są przechowywane jako linki aż do momentu importu do Magento, co znacznie usprawnia zarządzanie multimediami.
 • Ergonode - Baselinker: Skorzystaliśmy z gotowej wtyczki do Ergonode, co umożlia integrację z platformą Baselinker (która integruje sklepy internetowe, systemy magazynowe oraz platformy marketplace umożliwiając automatyzację i synchronizację procesów sprzedażowych). 

Automatyzacja procesów była kluczowym elementem wdrożenia. Zbudowaliśmy mikroserwis, który cyklicznie pobiera dane z Ergonode i na ich podstawie wykonuje zestaw reguł automatyzacji. Reguły te obejmują m.in. przypisywanie produktów do kategorii na podstawie określonych atrybutów, uzupełnianie atrybutów za pomocą kombinacji wartości innych atrybutów oraz tekstów statycznych, a także warunkowe uzupełnianie atrybutów. W momencie wdrożenia w użyciu było ponad 700 reguł automatyzacji, a powstający interfejs graficzny umożliwiał użytkownikom edytowanie reguł bez konieczności edycji plików tekstowych. Efektem było uwolnienie wielu godzin pracy specjalistów zajmujących się dotąd ręczną obróbką produktów, dzięki czemu organizacja była gotowa na przyjęcie kolejnych produktów do katalogu.

Wdrożenie Ergonode PIM idealnie wpasowało się w naszą strategię rozproszonej architektury w modelu Composable Commerce. Dzięki temu rozwiązaniu mamy jedno, centralne miejsce do zarządzania danymi produktowymi, co uprościło nasze procesy i zwiększyło ich efektywność.
Stanisław Karpiński
CIO w BBK S.A.

Rezultaty

Wdrożenie Ergonode PIM przyniosło home&you szereg korzyści:

 • Systematyzacja modelu danych produktów P1: Produkty własne zostały uporządkowane i wzbogacone, co uprościło pracę zespołu.
 • Automatyzacja pracy z danymi produktowymi: Uwolniło to wiele godzin pracy specjalistów, którzy wcześniej ręcznie obrabiali dane.
 • Podniesienie jakości danych produktowych: Dane produktów zewnętrznych (P3) zostały ujednolicone i poprawione, co zbliżyło ich jakość do produktów własnych.
 • Zwiększenie wydajności systemu: Rozdzielenie funkcji pomiędzy dedykowane systemy przyczyniło się do zwiększenia wydajności całego ekosystemu e-commerce.
 • Umożliwienie sprawnej pracy na danych produktów P3: Dzięki nowym funkcjonalnościom PIM, możliwe było skuteczniejsze zarządzanie produktami zewnętrznymi, ich wzbogacanie oraz weryfikacja.
 • Stworzenie jednolitego systemu przechowującego dane produktów P1 i P3: Ergonode stał się centralnym miejscem zarządzania danymi produktowymi, co uprościło procesy i zapewniło lepszą kontrolę nad danymi.
 • Automatyzacja procesu uzupełniania zdjęć produktowych: Nowe podejście do zarządzania zdjęciami pozwoliło na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej i usprawnienie procesu publikacji zdjęć w sklepie.
 • Podstawy do dalszej decentralizacji usług: Wdrożenie PIM umożliwiło dalszą decentralizację i optymalizację usług, takich jak wyszukiwarka produktów.

Projekt trwał około ośmiu miesięcy i zakończył się spełnieniem wszystkich przyjętych założeń biznesowych. Umożliwił home&you lepsze zarządzanie rosnącą bazą produktową, poprawę jakości danych i wydajności systemu, co przełożyło się na lepsze doświadczenia zakupowe klientów i wyższą efektywność operacyjną.

Technologia

Ten projekt jest stworzony we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi: